Företagsutveckling och rådgivning
praktiska råd som fungerar


Stöd till företagsledningen
En företagsledare är ofta alltför ensam i att möta framtidens utmaningar, externa ögon med erfarenhet löser många problem. Vi har specialiserat oss på att arbeta som stöd till företagsledningen i små och medelstora ägarledda företag. Med vår professionalism och erfarenhet hjälper vi till att utveckla företaget.

Vi erbjuder erfarenhet och effektiv projektledning för en snabb och varaktig resultatförbättring!


Lars Hårdeman Civ.Ing.
Accredited Associate of the
Institute for Independent Business
samt medlem i
VD-stödet
start tjänster kontakt och länkar Pblad BSP Pblad ledningssystem Pblad exempel