Företagsutveckling och rådgivning praktiska råd som fungerar

Stöd till företagsledningen
Ett bra nätverk med all kompetens inom företagsledning finns för att stödja dig och ditt företags utveckling.

Medlemmarna i Institute for independent Business och dess Svenska del, VD-Stödet, är ett av världens största nätverk för företagsrådgivning.

Information och intresseanmälanLars Hårdeman Civ.Ing.
Accredited Associate of the
Institute for Independent Business
samt medlem i
VD-stödet


Lars Hårdeman
Hårdeman Management
Varpholmsgränd 53
127 46 Skärholmen
Tel: 08-740 19 25
Mobil: 073-688 23 34
start tjänster kontakt och länkar Pblad BSP Pblad ledningssystem Pblad exempel www.iib.org.ws www.iib.org.ws www.vdstodet.se www.vdstodet.se