Företagsutveckling och rådgivning praktiska råd som fungerar

Analys - Strategi - Genomförande
På ett kostnadsfritt och förutsättningslöst möte om 1–2 timmar går vi tillsammans igenom företagets behov och utformar ett lämpligt projekt.
Företagets och ägarens bästa skall vara i fokus och åtgärderna anpassas till de möjligheter och utmaningar som finns. Välkända metoder används där de passar in och är effektivast.


Lars Hårdeman Civ.Ing.
Accredited Associate of the
Institute for Independent Business
samt medlem i
VD-stödet
start tjänster kontakt och länkar Pblad BSP Pblad ledningssystem Pblad exempel